Cynghorydd yn rhedeg Hanner-Marathon Conwy at ymweliad yr Eisteddfod

Mae Cynghorydd Sir Conwy yn paratoi i redeg ei hanner-marathon cyntaf wythnos nesaf.

Bydd Aaron Wynne, sy’n cynrychioli Llanrwst ar Gyngor Conwy, yn rhedeg y ras 13-milltir i godi arian at ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol i Sir Conwy yn 2019, a leolir yn Llanrwst.

Meddai’r Cynghorydd Aaron Wynne; “Byddaf yn rhedeg Hanner-Marathon Conwy eleni i godi arian at ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol i Sir Conwy yn 2019.

“Dyma’r tro cyntaf imi fentro rhedeg ras hanner-marathon, ond wedi misoedd o ymarfer, dwi’n hyderus y gallaf gwblhau’r ras mewn amser call.

“Mae’r ras, a chynhelir yn flynyddol, yn dechrau yng Nghonwy gan redeg i Landudno ac o gwmpas y Gogarth Fawr, cyn rhedeg yn ôl am Gastell Conwy. 13eg o filltiroedd i gyd.

“Mae nifer o ymgyrchoedd a phwyllgorau apêl ar hyd a lled Conwy yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod y sir yn cyrraedd ei tharged uchelgeisiol o £320,000, ac roeddwn i am gefnogi’r Eisteddfod mewn ffordd mor ymarferol phosib.

“Mae dod â’r Eisteddfod i Lanrwst am fod yn hwb sylweddol i fusnesau lleol yn y dref a’r ardal, a dw i’n edrych ymlaen at weld Dyffryn Conwy a holl sir Conwy yn dod at ei gilydd i ddathlu doniau diwylliannol mwyaf Cymru yma yn fy nhref enedigol.”

Gallwch chi gyfrannu ar dudalen JustGiving Aaron drwy ddilyn y linc yma:

Meddai Aaron Wynne; “Byddaf yn ddiolchgar iawn am unrhyw gyfraniad, bach neu mawr. Bydd pob cyfraniad yn mynd at yr Eisteddfod Genedlaethol er mwyn sicrhau llwyddiant yr ŵyl yn 2019.”